ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการคัดเลือกเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 และรุ่นที่ 32 ประจำปี 2560

เข้ารับทุนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง