วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๐     ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและออกเดินทางในวันที่ 27 มีนาคม 2560   ด้วยรถไฟปรับอากาศไปยังกรุงเทพมหานคร