พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

นายอารีย์ วงศ์อารยะ

นายอารีย์ วงศ์อารยะ

รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

ดร.กมล รอดคล้าย

ดร.กมล รอดคล้าย

กรรมการและเลขานุการ

นายอารี ดิเรกกิจ

นายอารี ดิเรกกิจ

หัวหน้าสำนักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”