นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ

กรรมการที่ปรึกษา

ร้อยโทวรัญญู วงศ์สุวรรณ

ร้อยโทวรัญญู วงศ์สุวรรณ

หัวหน้าสำนักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ส่วนหน้า

นายมาสัน หงะหงอ

นายมาสัน หงะหงอ

รองหัวหน้าสำนักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ส่วนหน้า

นายมะอาลาวี อับดุลเลาะ

นายมะอาลาวี อับดุลเลาะ

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ส่วนหน้า

นางสาวต่วนยามีอะฮ์ เสะดือรานิง

นางสาวต่วนยามีอะฮ์ เสะดือรานิง

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโครงการฯ

นายฮาดาลี นันตสิน

นายฮาดาลี นันตสิน

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโครงการฯ

นางสาวฟุราตี มอลอ

นางสาวฟุราตี มอลอ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโครงการฯ