Select Page

ข่าว

“ตัวแทนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ 16 คน ยื่นจดหมาย 13 ฉบับ ถึง นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงเจตนาขอสนับสนุนให้พัฒนาในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ภายใต้ โครงการเมืองต้นแบบ “นิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

เลขาธิการ ศอ.บต.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด วันนี้เปิดทำการเป็นวันแรก หลังจากปิดทำการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19