Select Page

ข่าว

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับ ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติฯ เผย ศอ.บต. ดำเนินงานรองรับสิทธิมนุษยชน เตรียมยกระดับผู้ประกอบการ-เปิดโอกาสประชาชนมีส่วนร่วม-ส่งเสริมบทบาทพลังสตรี แก้ความรุนแรงและส่งเสริมอาชีพ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับ ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติฯ เผย ศอ.บต. ดำเนินงานรองรับสิทธิมนุษยชน เตรียมยกระดับผู้ประกอบการ-เปิดโอกาสประชาชนมีส่วนร่วม-ส่งเสริมบทบาทพลังสตรี แก้ความรุนแรงและส่งเสริมอาชีพ

ศอ.บต. เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่การรถไฟ ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายวางระเบิดซ้ำบริเวณรางรถไฟ ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ย้ำ ข้อสั่งการรองนายกฯ ประวิตร ดำเนินการรวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึง

ศอ.บต. เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่การรถไฟ ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายวางระเบิดซ้ำบริเวณรางรถไฟ ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ย้ำ ข้อสั่งการรองนายกฯ ประวิตร ดำเนินการรวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึง

ศอ.บต. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของพื้นที่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ศอ.บต. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของพื้นที่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

เลขาธิการ ศอ.บต. นำความห่วงใยจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน กพต. ร่วมไว้อาลัย เจ้าหน้าที่การรถไฟซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดรางรถไฟขนส่งสินค้า อ.สะเดา จ.สงขลา สั่งการเน้นย้ำการดูแลเยียวยาในทุกมิติ

เลขาธิการ ศอ.บต. นำความห่วงใยจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน กพต. ร่วมไว้อาลัย เจ้าหน้าที่การรถไฟซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดรางรถไฟขนส่งสินค้า อ.สะเดา จ.สงขลา สั่งการเน้นย้ำการดูแลเยียวยาในทุกมิติ

“จากใจ ถึงใจ” เลขาฯ ศอ.บต. ส่งครอบครัวเยี่ยมกลุ่มเปราะบางที่ถูกบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ในพื้นที่จชต. ขณะที่หัวหน้ากลุ่มด้วยใจ เชื่อ!! การดำเนินการของศอ.บต. จะเป็นเกราะป้องกันความรุนแรงและสร้างสันติสุขได้ในอนาคต

“จากใจ ถึงใจ” เลขาฯ ศอ.บต. ส่งครอบครัวเยี่ยมกลุ่มเปราะบางที่ถูกบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ในพื้นที่จชต. ขณะที่หัวหน้ากลุ่มด้วยใจ เชื่อ!! การดำเนินการของศอ.บต. จะเป็นเกราะป้องกันความรุนแรงและสร้างสันติสุขได้ในอนาคต

ศอ.บต.จัดเวทีประชาคมผู้นำท้องถิ่นชายแดนใต้ เช็ค ความต้องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เตรียม เสนอ กพต. 19 ธ.ค. นี้ ด้าน กำนัน-ผญบ. มั่นใจ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ จะพลิกฟื้นชายแดนใต้

ศอ.บต.จัดเวทีประชาคมผู้นำท้องถิ่นชายแดนใต้ เช็ค ความต้องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เตรียม เสนอ กพต. 19 ธ.ค. นี้ ด้าน กำนัน-ผญบ. มั่นใจ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ จะพลิกฟื้นชายแดนใต้