Select Page

ข่าว

ศอ.บต.ประชุมกลไกการขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ จชต. ครั้งที่ 1

ศอ.บต.ประชุมกลไกการขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ จชต. ครั้งที่ 1

วันนี้ (20 มกราคม 2565) ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมกลไกการขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 / 2565...

ศอ.บต. ร่วมรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 12 สดุดีบุคลากรทางการศึกษา 183 ราย จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จชต.

ศอ.บต. ร่วมรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 12 สดุดีบุคลากรทางการศึกษา 183 ราย จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จชต.

วันนี้ (20 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 12 เพื่อสดุดีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต 183 ราย...

คณะเอกอัครราชทูตนานาชาติ ฯ เตรียมเยือนพื้นที่ จชต. ร่วมหาแนวทางการพัฒนาทุกมิติสู่สังคมโลก

คณะเอกอัครราชทูตนานาชาติ ฯ เตรียมเยือนพื้นที่ จชต. ร่วมหาแนวทางการพัฒนาทุกมิติสู่สังคมโลก

วันนี้ (19 มกราคม 2565) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตนานาชาติ และอุปทูตในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง...

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบบ้านหลังใหม่ “แด่คนชายแดนใต้ จากน้ำใจคนไทยทั่วประเทศ” ร่วมบริจาค เพื่อให้กำลังใจแก่พี่น้องชายแดนใต้

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบบ้านหลังใหม่ “แด่คนชายแดนใต้ จากน้ำใจคนไทยทั่วประเทศ” ร่วมบริจาค เพื่อให้กำลังใจแก่พี่น้องชายแดนใต้

วันนี้ (19 มกราคม 2565) เวลา 14.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่บ้านเจาะกลาดี หมู่ที่ 8 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบบ้านจำนวน 2 หลังให้กับครอบครัวของ ด.ช. ต่วนมุกตารุดดีน...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ราษฎรจังหวัดชายแดนภาคใต้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ราษฎรจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (19 มกราคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา...

ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล ด้านการช่วยเหลือเยียวยา

ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล ด้านการช่วยเหลือเยียวยา

วันนี้ (19 มกราคม 2565) ที่ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร...

ศอ.บต. หารือคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฯ แก้ไขปัญหาความยากจน ขับเคลื่อนตามโมเดล 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน ให้ครอบคลุมทุกมิติ

ศอ.บต. หารือคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฯ แก้ไขปัญหาความยากจน ขับเคลื่อนตามโมเดล 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน ให้ครอบคลุมทุกมิติ

วันนี้ (19 มกราคม 2565) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนในทุกช่วงวัย...

ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมทำบุญครบรอบมรณภาพ 3 ปี พระครูประโชติรัตนานุรักษ์

ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมทำบุญครบรอบมรณภาพ 3 ปี พระครูประโชติรัตนานุรักษ์

วันนี้ (18 มกราคม 2565) นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 3 ปี การมรณภาพ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอ สุไหงปาดี อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ ที่ถูกคนร้ายบุกเข้าใช้ปืนสงครามกราดยิงจนถึงแก่มรณภาพ เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 18...

เลขาฯ ศอ.บต. มอบอุปกรณ์เสริมพัฒนาการเด็กพิการในพื้นที่ จชต. ตั้งเป้า สามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขาฯ ศอ.บต. มอบอุปกรณ์เสริมพัฒนาการเด็กพิการในพื้นที่ จชต. ตั้งเป้า สามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (18 มกราคม 2565) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต ในกิจกรรม...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามโครงการพัฒนาเด็กใน​โรงเรียน​ ตชด.​

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามโครงการพัฒนาเด็กใน​โรงเรียน​ ตชด.​

วันนี้ (17 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ยะลา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ ต.บุดี...

ศอ.บต. ดึงภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐจับมือผลักดัน จชต. ให้เป็นเมืองปศุสัตว์แบบครบวงจร

ศอ.บต. ดึงภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐจับมือผลักดัน จชต. ให้เป็นเมืองปศุสัตว์แบบครบวงจร

หลังนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ จชต.เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมร่วมประชุมกับ ศอ.บต....

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีสถาปนา 15 ปี กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อมบำเพ็ญกุศลแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต.

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีสถาปนา 15 ปี กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อมบำเพ็ญกุศลแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต.

วันนี้ (13 มกราคม 2565) ที่ เขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า...

ลุงป้อม ถก กพต. แก้ความยากจน สร้างสันติสุขชายแดนใต้ พอใจแก้ปัญหาแรงงานกลับจากต่างประเทศ ช่วงโควิด

ลุงป้อม ถก กพต. แก้ความยากจน สร้างสันติสุขชายแดนใต้ พอใจแก้ปัญหาแรงงานกลับจากต่างประเทศ ช่วงโควิด

วันนี้ (13 ธ.ค. 2565) ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธาน กพต. เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 1/2565...

ศอ.บต. จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารงานพัสดุ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ ได้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

ศอ.บต. จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารงานพัสดุ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ ได้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

  วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560...

ชาวสวนยางนรา เผยหลังหน่วยงานรัฐเข้ามาแก้ปัญหาโรคใบยางร่วง ต้นยางพารา เริ่มฟื้นตัว เชื่อจะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ชาวสวนยางนรา เผยหลังหน่วยงานรัฐเข้ามาแก้ปัญหาโรคใบยางร่วง ต้นยางพารา เริ่มฟื้นตัว เชื่อจะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้

นางยุพินทร์ นุ้ยแม่น เกษตรกรชาวสวนยาง จ.นราธิวาส เผยถึงการได้รับการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ครอบครัวตนตัดยางมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 62 ซึ่งถ้าหากไม่รีบรักษาโอกาส...

มสธ. หารือ ศอ.บต. เตรียมเปิดหลักสูตรภาคการเกษตรแก่ น.ศ.ไทยจากต่างประเทศ ลดอัตราว่างงานหลังจบการศึกษา

มสธ. หารือ ศอ.บต. เตรียมเปิดหลักสูตรภาคการเกษตรแก่ น.ศ.ไทยจากต่างประเทศ ลดอัตราว่างงานหลังจบการศึกษา

วันนี้ (11 มกราคม 2565) คณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี (มสธ.) เข้าพบนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือและเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3...

ศอ.บต. ผุด “แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิถีไทย ชายแดนใต้” เน้นแนวทางทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนาในทุกศาสนิกภายใต้สังคมพหุฯ

ศอ.บต. ผุด “แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิถีไทย ชายแดนใต้” เน้นแนวทางทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนาในทุกศาสนิกภายใต้สังคมพหุฯ

ภายหลังจากเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำคณะพระสังฆาธิการและผู้แทนเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 15 คน เข้าพบพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี...

ผู้บัญชาการทหารบก ลงใต้ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.

ผู้บัญชาการทหารบก ลงใต้ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.

วันนี้ (11 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมต้อนรับ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานหน่วยงานที่ขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า...

แม่ทัพภาค​ 4 มอบรางวัลหน่วยงานผลงานดีเด่น​ ในจชต.​ ขณะที่ ศอ.บต.​ มุ่งแก้ปัญหาความยากจน​ ใน​โครงการ​ 1 ข้าราชการ​ 1 ครัวเรือน​ยากจน​

แม่ทัพภาค​ 4 มอบรางวัลหน่วยงานผลงานดีเด่น​ ในจชต.​ ขณะที่ ศอ.บต.​ มุ่งแก้ปัญหาความยากจน​ ใน​โครงการ​ 1 ข้าราชการ​ 1 ครัวเรือน​ยากจน​

  เมื่อวันที่​ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุม​...

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้แทน นายกรัฐมนตรี มอบของขวัญวันเด็ก ในกิจกรรม “คาราวานปันสุข”แก่เด็กชายแดนใต้ ด้านเด็กๆ ฝากขอบคุณนายกฯ เผย มีความสุขกับวันเด็กในปีนี้

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้แทน นายกรัฐมนตรี มอบของขวัญวันเด็ก ในกิจกรรม “คาราวานปันสุข”แก่เด็กชายแดนใต้ ด้านเด็กๆ ฝากขอบคุณนายกฯ เผย มีความสุขกับวันเด็กในปีนี้

วันนี้ (7 ม.ค 65) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ (สปข.6) สงขลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่เด็กพิเศษ ณ...