Select Page

ข่าว

ศอ.บต. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาการสนับสนุนแผนงาน ตามโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาค​ใต้ ศอ.บต.เป็นประธานการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการสนับสนุนแผนงาน /...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เร่งหนุนการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา) ณ โรงแรมอิมพิเรียล จ.นราธิวาส นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ...

ศอ.บต. ร่วมกับชมรมเชื้อสายจีน จ.ปัตตานี กิจกรรมวันตรุษจีน 2020 เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น.  บริเวณลานหน้าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างความเข้าใจ...

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดมหกรรมการค้าชายแดนสุไหงโก-ลก นราธิวาส ผลักดันการค้าชายแดน โชว์สินค้าไทย – มาเลเซีย กว่า 100 บูธ พร้อมประชุมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมองค์ความรู้จัดสัมมนาผู้ประกอบการไทย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น. ณ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 16...

ผู้แทน ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม แตงโม โบ๋เล นาทับ ครั้งที่ 1 ส่งเสริมการขยายพื้นที่ตามโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในพื้นที่จชต.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  บ้านคลองข่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแตงโม โบ๋เล นาทับ ครั้งที่ 1 ตามโครงการกิจกรรมการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก...

ศอ.บต. ร่วมกับสำนักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เตรียมขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา โครงการ”สานใจไทย สู่ใจใต้” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน หวังปลูกฝังเยาวชนให้เป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่ จชต.

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายประเวศ หมีดเสน ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต....

ศอ.บต. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ แก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลา เฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลวันตรุษจีน ปี 2020

เมื่อค่ำคืนวันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ที่หอประชุมมูลนิธิยะลาบำรุงผดุงประชา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างความเข้าใจ...

ศอ.บต. ร่วมประชุมหารืองานด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการร่วมแก้ไขปัญหา จชต.

วานนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม เพื่อหารือแสวงหาแนวทางการป้องกันและขจัดปัญหาในพื้นที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา...

ผู้แทน ศอ.บต. ต้อนรับคณะสมาคมศิษย์เก่าไทย – อินโดนีเซีย หลังเดินทางเข้าหารือและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 63 ที่จะถึงนี้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 256๓ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้อนรับผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าไทย – อินโดนีเซีย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมผู้บริหาร ศอ.บต....

ศอ.บต.ร่วมงาน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งเกียรติยศ เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ...

ศอ.บต. สนับสนุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาวะ “เพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค”จับมือ 4 ภาคส่วน 24 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนาม MOU ด้านสุขภาพและการบริการสาธารณสุขเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น.) ที่ ห้องน้ำพราว 1 โรงแรมซีเอส ปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็น...

คณะทำงานสภาสันติสุขตำบล ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ห้องประชุมอำเภอยะรังชั้น 2 อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายนิมิตร ภูมิประเสริฐ หัวหน้าคณะทำงานสภาสันติสุขตำบล จังหวัดปัตตานี ชุดที่ 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่  โดยมี คณะทำงานสภาสันติสุขตำบล...

ผู้แทน ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่ นายมะยากี ดอมะ และครอบครัว ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุถูกทำร้ายร่างกาย ที่ ประเทศมาเลเซีย

สืบเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีคนร้ายบุกทำร้ายร่างกายและใช้มีดฟันแขน นายมะยากี ดอมะ ซึ่งเป็นคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่  รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย จนทำให้แขนด้านขวาขาด...

ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.30 น. ที่  ห้องประชุมสัตตะภาคี ที่ว่าการอำเภอยะหา  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต....

ศอ.บต. ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 จ.นราธิวาส และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน จ.นราธิวาส เปิดหลักสูตรสาขาการประกอบอาหารไทย หวังต่อยอดการประกอบอาชีพ และสร้างแรงงานในพื้นที่สู่มาตรฐานสากล

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรง 25 จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ร่วมพบปะผู้เข้ารับการฝึกอาชีพสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย โดยมี นายชัยชนะ เดชแพ...

ศอ.บต. ร่วมหารือเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.ยะลา

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

ศอ.บต. ร่วมจังหวัดนราธิวาสและ ปัตตานี พิจารณาคัดสรรกลุ่มเป้าหมาย คนดีมีคุณธรรมในพื้นที่ จชต. เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2563 (ฮ.ศ.1441)

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ ห้องประชุมพระยานราศัย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายขอหลิด แซะอาหลี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย วิชาการและกิจการพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)...

ศอ.บต.ร่วมกับผู้แทนพิเศษรัฐบาลหารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาแพขนานยนต์ข้ามฟากด่านชายแดนตากใบ-ด่านเป็งกาลันกูโบร์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.) ที่ ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้...

ศอ.บต. เดินหน้าผลักดัน ภาคเอกชนจากประเทศเกาหลีใต้ จัดตั้งโรงงานไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น.) ที่ ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมความก้าวหน้าเรื่องการก่อตั้งโรงงานไผ่ โดยมี นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต....

ศอ.บต. เดินหน้าคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นที่ฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

วันนี้(12 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอิสระ ละอองสกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย...