หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

– มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ / มูลนิธิรักเมืองไทย / มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

– สำนักงานศาลยุติธรรม

– กองทัพบก / กองทัพเรือ / กองทัพอากาศ / กองทัพไทย  / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

– ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

– องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

– กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

– สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

– คณะกรรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด มูลนิธิป่อเต็กตึ๋ง มูลนิธิเพื่อสังคมไทย