Select Page

การดำเนินการเยียวยา

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีทรัพย์สินเสียหาย แก่ อส.ทพ.มานะ เร็วสูงเนิน กรณีถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามและระเบิดแสวงเครื่องโจมตีหน่วยกำลังทหารพราน ฉก.ทพ.45 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน จำนวน114,374 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีทรัพย์สินเสียหาย แก่ อส.ทพ.มานะ เร็วสูงเนิน กรณีถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามและระเบิดแสวงเครื่องโจมตีหน่วยกำลังทหารพราน ฉก.ทพ.45 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน จำนวน114,374 บาท

วันที่ 17 พ.ย.2564 เวลา 13.00 น. นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนประจำจังหวัด ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย แก่ อส.ทพ.มานะ เร็วสูงเนิน...

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย แก่นางสดใส สุขผดุง จากเหตุการาณ์ระเบิดบริเวณข้างร้านสดใสคาราโอเกะ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 เป็นจำนวนเงิน 7,450 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย แก่นางสดใส สุขผดุง จากเหตุการาณ์ระเบิดบริเวณข้างร้านสดใสคาราโอเกะ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 เป็นจำนวนเงิน 7,450 บาท

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.ตากใบ มอบหมายให้นายปรัชญา พรหมศรี ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา พร้อมด้วย นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนประจำจังหวัด/อำเภอ...

อำเภอจะแนะ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านทรัพย์สินให้แก่ นางสาวซำซียะห์ สะมะแอ เป็นเงินจำนวน 8,480 บาท

อำเภอจะแนะ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านทรัพย์สินให้แก่ นางสาวซำซียะห์ สะมะแอ เป็นเงินจำนวน 8,480 บาท

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2564 เวลา 10.00 น.ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้ นายวิริยะพงษ์ วีระพงษ์ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา พร้อมเจ้าหน้าที่นวิเคราะห์นโยบายและแผนประจำอำเภอ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านทรัพย์สินให้กับ นางสาวซำซียะห์ สะมะแอ...

ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาท อส.หมัดรุสลี กอและ จำนวน 3 ราย จากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564

ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาท อส.หมัดรุสลี กอและ จำนวน 3 ราย จากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2564 เวลา 10.30 น.ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอจะแนะ พร้อมด้วย นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส นายวิริยะพงษ์ วีระพงษ์ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา...

อำเภอมายอ ประชุมลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

อำเภอมายอ ประชุมลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ/ผอ.ศปก.อ.มายอ หมอบหมายให้นายอูบายดีลาห์ อีแต ปลัดอำเภอ/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาอำเภอมายอ เป็นประธานประชุมลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน...

อำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 7 ราย

อำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 7 ราย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายยะห์ยา ปะนาฆอนายอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวฟาอีซะห์ หะยียูโซ๊ะ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำอำเภอ ติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ...

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ราย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำจังหวัด/อำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน 1 ราย...

อำเภอระแงะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่อำเภอระแงะ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 15 ราย

อำเภอระแงะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่อำเภอระแงะ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 15 ราย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอระแงะ/ผอ.ศปก.ระแงะ มอบหมายให้ นายแวการีมี ลีวาเมาะ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา, อส.ธุรการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำอำเภอ (เจ้าหน้าที่เยียวยา)...

อำเภอสุคิริน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่อำเภอสุคิริน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 6 ราย

อำเภอสุคิริน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่อำเภอสุคิริน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 6 ราย

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน ได้มอบหมายให้ นายจเรวัต หนูนาค ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา นางสาวอาอีเซ๊าะ เล๊ะนุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายเฉลิม จันทร์คง ประธานเครือข่ายเยียวยาอำเภอสุคิริน...

จังหวัดนราธิวาส ประชุมพิจารณาจ่ายเงินกรณีทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายฯ ครั้งที่ 1/2565  จำนวน 3 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 4 ราย เป็นเงิน 405,317 บาท

จังหวัดนราธิวาส ประชุมพิจารณาจ่ายเงินกรณีทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายฯ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 3 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 4 ราย เป็นเงิน 405,317 บาท

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564 เวลา09.30 น. นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนรับผิดชอบงานเยียวยาฯ ร่วมประชุมการพิจารณาจ่ายเงินทดแทน...

อำเภอเมืองยะลา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีทรัพย์สินเสียหายจากเหตุลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 20.54 น. บริเวณถนนสาย 410 หน้าป่าช้าจีน ม.7 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จำนวน 2 ราย

อำเภอเมืองยะลา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีทรัพย์สินเสียหายจากเหตุลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 20.54 น. บริเวณถนนสาย 410 หน้าป่าช้าจีน ม.7 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จำนวน 2 ราย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา นายชาคร คงเสรีกุล ป้องกันจังหวัดยะลา นายรักเกียรติ รุ่งรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ...

เยียวยา ศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และ อ.รามัน จ.ยะลา

เยียวยา ศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และ อ.รามัน จ.ยะลา

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2564) เวลา 15.00 น. นางชุตาภัณฑ์ ไพศาลเจริญวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนากลไกการให้ความช่วยเหลือเยียวยา เป็นผู้แทนในนาม พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ไปมอบกระเช้าให้กำลังใจแก่สิบตำรวจเอก กริชปกรณ์ มณีรัตน์ อายุ 29 ปี มีอาการแน่นหน้าอก หูอื้อ...

อำเภอมายอ ประชุมพิจารณามติคณะกรรมการ 3 ฝ่าย เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฯ ในห้วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 จำนวน 2 เหตุการณ์

อำเภอมายอ ประชุมพิจารณามติคณะกรรมการ 3 ฝ่าย เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฯ ในห้วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 จำนวน 2 เหตุการณ์

วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ เป็นประธานการประชุมพิจารณามติคณะกรรมการ 3 ฝ่าย รับรอง/ไม่รับรองโดยมี นายอิสสะมาแอ ยาโกะ ป.หน.กง.มค.ในพื้นที่ในห้วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 จำนวน 2 เหตุการณ์ ดังนี้ 1....

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดลาดตะเวนทางเท้า ร้อย ทพ.4809 เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 ในพื้นที่บ้านสือแด ม.๗ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดลาดตะเวนทางเท้า ร้อย ทพ.4809 เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 ในพื้นที่บ้านสือแด ม.๗ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64 เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำจังหวัด/อำเภอ มอบกระเช้าเยี่ยม...

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา เพิ่มเติม จำนวน 450,000 บาท ให้แก่ ส.อ.อนันต์ มณีโชต จากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา เพิ่มเติม จำนวน 450,000 บาท ให้แก่ ส.อ.อนันต์ มณีโชต จากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 64 เวลา 14.00 น. นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วย​ นายสุชาติ กิจการ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำจังหวัด/อำเภอ...

อำเภอยี่งอ ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4 ราย

อำเภอยี่งอ ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4 ราย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 13.30 น. นายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอยี่งอ มอบหมายให้ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้า ประจำตำบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่เยียวยาอำเภอ)...

อำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 4 ราย

อำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 4 ราย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายยะห์ยา ปะนาฆอนายอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวฟาอีซะห์ หะยียูโซ๊ะ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา พร้อมด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำอำเภอ ติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน...

อำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน 11 ราย

อำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน 11 ราย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายยะห์ยา ปะนาฆอนายอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวฟาอีซะห์ หะยียูโซ๊ะ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา พร้อมด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำอำเภอ ติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน...

อำเภอเจาะไอร้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 ราย

อำเภอเจาะไอร้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 ราย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง/ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง มอบหมายให้ นายประเสริฐสิทธิ์ ลาดบาศรี ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา,นางสาวนิฮาฟีซะห์ บินนิมุ เจ้าหน้าที่ปกครองผู้รับผิดชอบงาน, นางสาวณูรอาวาฏิฟ อาลี...

อำเภอแว้ง จัดประชุมประจำเดือนลูกจ้างตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน (กลุ่มเยียวยา)และลงพื้นที่มอบของเยี่ยมและติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน  5 ราย

อำเภอแว้ง จัดประชุมประจำเดือนลูกจ้างตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน (กลุ่มเยียวยา)และลงพื้นที่มอบของเยี่ยมและติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 ราย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายรุสดี ปูรียานายอำเภอแว้ง ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย จันทร์เพ็ชร ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา นางสาวเอมมิกา ขำเล็ก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมประจำเดือนลูกจ้างตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน (กลุ่มเยียวยา)...